Członkami (Członkiniami) Koła jest 12 osób – studentów oraz doktorantów 4 wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.

O członkostwo w Kole może się ubiegać każdy student lub doktorant tej uczelni.

W celu dołączenia do naszej „ekipy”, wystarczy skontaktować się z Zarządem Koła. Potem należy przyjść na dowolne spotkanie i wypełnić na nim pisemną deklarację członkowską. O przyjęciu albo nieprzyjęciu decyduje Zarząd.

Ograniczenie możliwości zrzeszania się wyłącznie do populacji studentów i doktorantów UW wynika wprost z uczelnianych przepisów wewnętrznych. Dlatego nie mamy możliwości przyjmowania członków bez aktualnego statusu studenta (doktoranta) UW. Jest to conditio sine qua non przystąpienia do koła.

Poza członkostwem zwykłym (regulaminowym) dopuszczamy jednak – na zasadzie relacji koleżeńskich – swoiste członkostwo honorowe (nieformalne). Adresowane jest ono do pracowników naukowych UW oraz studentów i doktorantów innych uczelni. Mogą oni – w dowolnej formie – wspierać działalność Koła.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Zarządem.

Podziel się wiedzą z innymi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •