Z uwagi na termin powołania do życia naszego Koła (początek roku), roczna kadencja Zarządu niemal zbiega się z rokiem kalendarzowym, a sześciotygodniowe przesunięcie wynika z terminu składania rocznych sprawozdań z działalności kół naukowych UW (31 stycznia).

W roku 2019 w skład Zarządu wchodzą 4 osoby:

 • Monika Kuźma, Wydział Psychologii UW (m.kuzma4@student.uw.edu.pl) – Prezes Zarządu
 • Norbert Augustynowicz, Wydział Prawa i Administracji UW (norbert@principiisobsta.edu.pl) – Wiceprezes Zarządu
 • Natalia Bujko, Wydział Psychologii UW (natalia@principiisobsta.edu.pl) – Skarbnik
 • Maksymilian Radzikowski, Wydział Psychologii oraz Wydział Filozofii i Socjologii UW (maks@principiisobsta.edu.pl) – Sekretarz

Kadencja obecnego Zarządu upływa 16 lutego 2020 r.

Zmiany w składzie Zarządu:

Dnia 2 marca 2019 roku Walne Zgromadzenie Członków SKN Badań nad Pseudonauką podjęło decyzję o odwołaniu pana Eryka Ryfki (Wydział Psychologii UW) z funkcji Sekretarza z powodu ustania członkostwa oraz powołaniu na to stanowisko pana Maksymiliana Radzikowskiego, który wybór przyjął.

h

Podziel się wiedzą z innymi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •